Υγιεινη

  • Αρωματισμός Χώρων
  • Απολύμανση W.C.
  • Συσκευές καθαρισμού & απολύμανσης χεριών
  • Καθαρισμοί Εγκαταστάσεων

Το τμήμα επιστημονικών συμβούλων της PCS HELLAS επισκέπτεται τους χώρους σας, και σας προτείνει εξειδικευμένες λύσεις για την επιχείρηση σας.