Βιομηχανια

• Παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων
• Παραγωγής φαρμάκων
• Παραγωγής υλικών συσκευασίας τροφίμων και άλλων προϊόντων

Το επιστημονικό μας προσωπικό με πολυετή εμπειρία στον χώρο της διαχείρισης παρασίτων στον βιομηχανικό κλάδο, κατέχει την εμπειρία για την ολοκληρωμένη εκτίμηση και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης παρασίτων σύμφωνα με τους κανόνες της ολοκληρωμένης διαχείρισης παρασίτων (Integrated Pest Management) εφαρμόζοντας τα επιστημονικά πρότυπα σε συμμόρφωση με τους κανονισμούς λειτουργίας και τους φορείς ελέγχου της κάθε επιχείρησης.

Στόχος μας είναι η αδιάκοπη λειτουργία της επιχείρησης χωρίς παρεμβολές από ζωικά παράσιτα.

Το τμήμα επιστημονικών συμβούλων της PCS HELLAS επισκέπτεται τους χώρους σας, και σας προτείνει εξειδικευμένες λύσεις για την επιχείρηση σας.