Δημοσιοι φορεις και υπηρεσιες

• Στρατιωτικές εγκαταστάσεις
• Νοσοκομεία
• Σχολεία
• Δημόσια κτήρια – υπηρεσίες – γραφεία
• Τράπεζες
• Γραφεία

Επενδύουμε στην διατήρηση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης στο καλύτερο δυνατόν επίπεδο. Ιδιαίτεροι χώροι που φιλοξενούν μεγάλους αριθμούς ανθρώπων (στρατιώτες, αθλητές, μαθητές, ασθενείς κλπ) παρουσιάζουν και ιδιαίτερα προβλήματα από παράσιτα. Έπειτα από μελέτη όλων των δεδομένων που αφορούν την περιοχή (γεωγραφικά, μετεωρολογικά, κτηριακά/κατασκευαστικά χαρακτηριστικά), τους ανθρώπους και την ιδιότητα τους, συντάσσουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης παρασίτων με στόχο τον άνθρωπο και συνεργό μας το περιβάλλον, το οποίο αφήνουμε αδιατάραχτο.

Το τμήμα επιστημονικών συμβούλων της PCS HELLAS επισκέπτεται τους χώρους σας, και σας προτείνει εξειδικευμένες λύσεις για την επιχείρηση σας.