Αλλες εταιρειες

• Μεταφορικές
• Αποθήκες - Logistics

Σύμφωνα με τα προϊόντα που βρίσκονται αποθηκευμένα ή μεταφέρονται, προβαίνουμε στην σύνταξη της μελέτης που αφορά την προστασία τους έως ότου αυτά φτάσουν στον τελικό αποδέκτη.

Η αποστολή μας είναι, να μην αποτελέσουν τα παράσιτα αλλοίωση κατά την αποθήκευση η οποία δύναται να είναι και μακροχρόνια, αλλά ούτε και καθυστέρηση στην παράδοση λόγω προβλημάτων που προέκυψαν κατά την μεταφόρτωση, διατηρώντας όλους τους χώρους μικρής αναμονής ή μεταφόρτωσης απαλλαγμένους από παράσιτα.

Το τμήμα επιστημονικών συμβούλων της PCS HELLAS επισκέπτεται τους χώρους σας, και σας προτείνει εξειδικευμένες λύσεις για την επιχείρηση σας.